Atskaišu iesniegšanaPēc līguma noslēgšanas ar Zaļo elektronu un atbrīvojuma saņemšanas no DRN, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam ir jāiesniedz Zaļajam elektronam atskaites par iepriekšējā ceturksnī Latvijā pirmo reizi realizētajiem un/vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotajiem EEI, VKP un IEP apjomiem.

Atskaites lūdzam iesniegt, izmantojot Zaļā elektrona elektronisko atskaišu iesniegšanas sistēmu (e-atskaite). Iesniegtās atskaites katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumā automātiski tiks saglabātas arhīvā, kur Jūs jebkurā laikā varat aplūkot savus deklarētos apjomus un maksājamo atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Mūsu klientiem atskaites ir jāiesniedz tikai Zaļajam elektronam.

Pamatojoties uz Jūsu iesniegtajām atskaitēm, Zaļais elektrons atbilstoši līgumos noteiktajai maksai izraksta un nosūta ar E-parakstu parakstītu rēķinu.

Atgādinām, ja tiek prognozētas izmaiņas Jūsu uzņēmuma plānotajos apjomos, lūdzam, atbilstoši atjaunot informāciju, un to iesniegt Zaļajam elektronam.