Iepakojuma apsaimniekošanaAkciju sabiedrība „Latvijas Zaļais elektrons” (Zaļais elektrons) ir viens no vadošajiem videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem Latvijā, kas darbojas kopš 2004.gada. Izveidojot savas videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, Zaļais elektrons saviem klientiem ir nodrošinājis nepārtrauktu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.

Zaļā elektrona videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas programmas ir balstītas uz pašu izveidotu savākšanas un pārstrādes sistēmu, kas ļauj nodrošināt iespējami zemas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Zaļais elektrons aicina uzņēmumus pievienoties izveidotajai izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu apsaimniekošanas sistēmai un saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN) samaksas.

Iesaistoties Zaļa elektrona videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā Jūs saņemsiet:

Pirms veiksmīgas sadarbības uzsākšanas ar Zaļo elektronu, piedāvājam iepazīties ar līguma nosacījumiem PARAUGS

Pēc līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu, Jūsu uzņēmums saņems atbrīvojumu no DRN samaksas ar kārtējā ceturkšņa pirmo datumu.

Jānoslēdz līgumu līdz: DRN atbrīvojums no:
15. februārim 1. aprīļa
15. maijam 1. jūlija
15. augustam 1. oktobra
15. novembrim 1. janvara

Sīkākai informācijai sazinieties ar mums pa tālruni.: 67320628 vai rakstiet uz e-pastu: info@lze.lv